Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΑΕΕΠΕΧ

Πρόεδρος

Τσάμαρης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής

Ψύχας Γεώργιος

Δ/νων Σύμβουλος

Αλεβίζος Ιωάννης

Αναπληρωτής

Καραϊσκος Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος

Μεγαρίτης Δημήτριος

Αναπληρωτής

Αφεντάκη Ελένη

Μέλος

Μάζης Αναστάσιος

Αναπληρωτής

Βερονικιάτης Δημήτριος

Μέλος

Παλαιολόγος Σπύρος

Αναπληρωτής

Κύρου Κώστας

Μέλος

Κουτσούκης Στέλιος

Αναπληρωτής

Σέρρας Κώστας

Μέλος

Κοτρογιάννης Ιωάννης

Αναπληρωτής

Αναστασίου Δημήτρης

Μέλος

Πιτσούνης Αλέκος

Αναπληρωτής

Αναστασία Μακαρώνα – Ψυχογιού

Μέλος

Σαλταγιάννης Ιωάννης

Αναπληρωτής

Φουσέκας Γεώργιος

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP